top of page

3D printing FDM/3D Принтиране FDM

We can print your objects fast, quality and on a good price

  • 1
  • Ask for offer
  • Plovdiv

Описание на услугата

- FDM - FDM is printing technology based on thermoplastics extrusion by thermo controlled head which allows the material to flow over heated platform. The materials which can be used, makes that technology ideal for creation of functional prototypes and small volume production lots. The wide range of materials covers the increasing need of different properties of the printed parts, from high rigidity to full flexible. FDM 3D printing has the ability to turn almost every geometry into real part. This technology is very popular in production process of different details, fixtures and prototypes for almost all industry. FDM е технология за печат, базирана на екструдиране на термопластмаси чрез термоконтролирана глава, която позволява на материала да се екструдира върху нагрята платформа. Материалите, които могат да се използват, правят тази технология идеална за създаване на функционални прототипи и производство на детайли в малки серии. Широката гама от материали покрива нарастващата нужда от различни свойства на печатните детайли, от висока твърдост до пълна гъвкавост. FDM 3D принтирането има способността да превърне почти всяка геометрия в реална част. Тази технология е много популярна в производствения процес на различни детайли, приспособления и прототипи за почти всички индустрии.


Данни за контакт

  • Пловдив, Bulgaria


bottom of page